Rachunkowość, Księgowość, Podatki, Rozliczenia Płac
Atom Financial Services, Inc oferuje pełen zakres usług księgowych, kontroli wewnętrznej dokumentacji i zestawień finansowych oraz konsultacji systemu komputerowego:

Nasza baza klientów biznesowych odzwierciedla 
zakres naszej wiedzy i obejmuje między innymi uslugi dla:
 • Osób fizycznych
 • Korporacji i samozatrudniających się
 • Transportu i Kontraktorów
 • Sklepów i Organizacji Prawa Handlowego
 • Agentów i Biznesów Realnościowych
 • Zakładów produkcyjnych
 • Restauracji
 • Lekarzy
 • Hurtowni
 • i inne 
Formularze i Linki :
  Usługi rachunkowe i księgowe obejmują: 
 • Dekretacja Przychodów 
  i Wydatków 
 • Księgowość dla wszystkich podmiotów
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Instalacja opragromowania i przygotownie do obsługi
 • Możliwość obsługi programów przez internet, w tym także przesyłanie danych
  Usługi dla Klienta obejmują:

 •   Przygotowanie Rozliczenia   Podatku Dochodowego 
 •   Kontrole 
 •   Księgowość 
 •   Komputerowe Konsultacje 
 •   Reprezentacja przy   
    Kontrolach w IRS
 •   Kupno i Sprzedaż  
 Wypełnianie i przgotowanie Form Federalnych i Stanowych:  
 • 2290 (Heavy Highway Vehicle Use Tax Return) 
 • Federalnych i dla Wszystkich Stanów dochodów płacowych
 • Federalny numer Identyfikacyjny
 • Dochodowych (IBT) and RUT wszystkich serii
  Rozliczenia Płac obejmują:  

 • Przygotowanie miesięcznych (kwartalnych) rozliczeń płac (Federalne 941 i wszystkie Stany)
 • Roczne sprawozdania płacowe (Federalne 940 wszystkie stany) 
 • Drukowanie  czeków dla pracowników 
 • Roczne sprawozdania płacowe (W-2, W-3, 1096 and 1099 wszyskie rodzaje)
Biznesowe (Wszystkie Stany):  
oSamozatrudniający się (1040 and 
 1040 NR) z biznesowym rozliczeniem
oRozliczenia Wspólników (1065)
oLimited Liability Companies (1040, 
 1065, 1120, 1120S) 
oKorporacje (1120 and 1020S)
oBudynkowe Wspólnoty (1120H)
  Rozliczenia Podatku Dochodowego obejmują:  
  Indiwidualne (Wszystkie Stany):  
oObywatele i rezydenci (1040, 1040 A, 
 1040 EZ)
oBez stałego pobytu ( 1040 NR, 
 1040 NR-EZ)
oDarowizny (709)
oNieruchomości & Trusts (1041)
oNieruchomości (Szybka sprzedaż i 
 Przepadek posiadłości)